REPREZENTOWANA ZBIOROWOŚĆ

Reprezentatywna zbiorowość miejskiej mło­dzieży pracującej, w zależności od wieku, ujaw­nia dość odmienne typy oczekiwań pomocy w realizacji swych podstawowych celów życio­wych. Okres wstępnej stabilizacji zawodowej, zamykający się pomiędzy 18 a 22 rokiem życia, charakteryzuje się najwyższym stopniem zorien­towania na rodziców (ok. 50—60% tej kategorii upatruje w nich jedno z dwóch źródeł pomocy) oraz na zakład pracy, z którego poparciem łą­czy swe plany od 45 do 56% badanych. Najsil­niej w tym okresie poszukują młodzi pracowni­cy poparcia ze strony organizacji ZMS — śred­nio od 6 do 8% ogółu wskazuje na tę organiza­cję. Okres, na który przypada zakładanie przez młodych własnych rodzin (wiek 22—27 lat), od­znacza się znacznym spadkiem nacisku na pomoc ze strony rodziców, a wzrostem orientacji na współmałżonka i niemłodzieżowe organizacje społeczno-polityczne.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.