Roczny plan finansowy państwa a jego realizacja

Każde państwo wprowadza co roku plan finansowy dla realizacji poszczególnych celów. Taki plan zawiera informacje o posiadanych środkach finansowych, ich podziale oraz koniecznych działaniach inwestycyjnych. Plan finansowy państwa sporządzany jest przez wykwalifikowanych pracowników oraz w oparciu o ustalony budżet państwa. Jest on również dostępny dla wszystkich zainteresowanych obywateli. Określanie planów finansowych, niejednokrotnie, niewiele ma wspólnego z ich dalszą realizacją. Szybko okazuje się, że nie zostały przewidziane inne wydatki związane z sytuacjami losowymi, czy zjawiskami społecznymi. Dokonywane są wtedy modyfikacje, których celem jest ponowne dopasowanie planu finansowego do posiadanych środków budżetowych. Takie zjawiska zauważamy co roku. Wiele miesięcy władze kraju poświęcają problematyce zabezpieczenia finansowego na rok następny. Każda partia stara się pozyskać jak największą ilość środków na realizację ważnych, dla nich, celów społecznych. Roczny plan finansowy państwa zatem stanowi dokument czysto teoretyczny, gdyż w praktyce mało jest wspólnego z zapisami w nim zawartymi.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.