RODZINA I ZAKŁAD PRACY

Rodzina i zakład pracy są ośrodkami oczeki­wań w stopniu różnym w poszczególnych gru- paefi społecznych młodzieży. Uczestnicy ankiety prasowej, których ojcowie są inżynierami lub le­karzami, upatrują gwarancję swych dążeń naj­częściej w pomocy ze strony domu (68%), a rów­nocześnie najmniej liczą na zakład pracy (zaled­wie 10,7%). Odwrotną zależność obserwujemy u młodzieży wywodzącej się z rodzin robotników niewykwalifikowanych. Ci niemal dwukrotnie rzadziej (36,8% wypowiedzi) liczą na pomoc do­mu i półkrotnie częściej — na zakład pracy. Po­dobnie układają się poglądy młodych z rodzin chłopskich i urzędników ze średnim wykształcęniem.Poziom wykształcenia i kwalifikacji nieco ina­czej różnicuje oczekiwania.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.