ROZUMIENIE ODRĘBNOŚCI

Jak rozumieć owe odrębności? Należy tu od­wołać się do różnic w obiektywnych warunkach rozwoju rolnictwa w obydwu regionach. Bar­dziej rozdrobniona własność chłopska i towa­rzyszące temu mniejsze upowszechnienie spo­łecznych maszyn rolniczych w słabo rozwinię­tym powiecie powodować muszą wykazane oso­bliwości skrajnych postaw społecznych następ­ców. Jeśli mimo to są one znacznie łagodniejsze niż w starszym pokoleniu, to jest to niewątpli­wie wynikiem większej chłonności młodych na docierające do wsi z zewnątrz wpływy, które burzą i rugują jawnie anachroniczne relikty chłopskiej mentalności. Wskazując na regionalne różnice w posta­wach następców wobec gospodarstwa chłopskie­go należy pamiętać, iż nie wynikają one bynaj­mniej z jakiejś zasadniczej odrębności psychiki młodzieży w tych środowiskach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.