SILNIEJSZY WPŁYW

Jak wynika z całokształtu na­szych badań, kontekstem, w którym umieszcza się akt seksualny, jest wprawdzie przede wszy­stkim podkultura młodzieżowa, grupa towarzy­ska, ale także i struktura rodzinna . Relatyw­nie silniejsze u nas wpływy rodziny na postawy i zachowanie młodzieży wydają się stanowić pierwszą tamę przeciw dehumanizacji zasad współżycia między ludźmi, jaką niesie ze sobą anarchia lub niczym nie skrępowany hedonizm seksualny. Drugą, znacznie skuteczniejszą i per- spektywicznie bardziej trwałą tamę stanowić może odpowiednio wcześnie podjęte i nowocze­śnie prowadzone wychowanie seksualne.O    wciąż istotnych w naszym kraju wpływach rodziny na zachowanie seksualne młodzieży świadczy m.in. fakt, że dla co czwartej student­ki i co piątego studenta w wieku do 22 lat naj­ważniejszym „hamulcem przed podejmowaniem współżycia” okazują się postawy „innych osób”, wśród których wymienia się z reguły rodzi­ców .

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.