SOCJOLOGIA MŁODZIEŻY

Czy socjologia młodzieży w krajach socjali­stycznych dostrzega tak sformułowane cele spo­łeczne? Na pytanie to można by udzielić odpo­wiedzi częściowo tylko twierdzącej. Mimo nie­wątpliwego postępu w rozwoju empirycznej so­cjologii zadanie badawcze zawarte w temacie „młodzież jako czynnik zmian” — uzupełnione przymiotnikiem „socjalistycznych” — bądź nie zostało w ogóle jeszcze podjęte, bądź też prezen­towane rozpoznania z tego zakresu noszą piętno podejścia cząstkowego. Jeśli przyjmie się tę diagnozę, należy równocześnie wskazać na głów­ną przyczynę tego stanu rzeczy. Wydaje się, że tym, czego brakuje obecnie najbardziej tak buj­nie rozkwitającej w krajach socjalistycznych ak­tywności socjologów młodzieży, są niedostatki przygotowania teoretyczno^koncepcyjnego ba­dań empirycznych.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.