SPLOT PRZYCZYN

Młodzież robotnicza wykazu­je wciąż relatywnie większą gotowość do zmia­ny pracodawcy-. Na pytanie „Czy zamierzasz zmienić obecny zakład pracy?” — 15,8% mło­dych absolwentów szkół zawodowych pracują­cych w wielkich zakładach przemysłowych od­powiada zdecydowanie twierdząco, podczas gdy 11,6% jest niezdecydowanych. Nieco wyższe odsetki deklarujących zmianę miejsca pracy (21,8%) uzyskał na identyczne pytanie Julian Bugiel w badaniach z 1974 r. przeprowadzonych w województwie krakowskim.Wśród splotu przyczyn, składających się na wyższe niż w starszej generacji oczekiwania wo­bec warunków technicznych i społecznych pracy zawodowej należy odróżnić to, co ma charkter strukturalny, a więc nie poddający się bezpo­średniej manipulacji, od tego, co zależy od zasad praktycznej realizacji polityki społecznej, zo­rientowanej na możliwie pełne spożytkowanie potencjałów i energii oraz kwalifikacji młodego pokolenia.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.