SPOŁECZNE ZRÓŻNICOWANIE

W tej sytuacji zrozumiale wydaje się, iż względnie słabszym aspiracjom młodzieży chłopskiej i robotniczej w dążeniu do zdobycia wykształcenia w drodze studiów sta­cjonarnych towarzyszą znacznie silniejsze niż w innych grupach społecznych skłonności do dokształcania się w systemie szkolnictwa wie­czorowego i zaocznego dla pracujących.Społeczne zróżnicowanie chęci zdobycia wy­kształcenia znajduje potwierdzenie w oczekiwa­nej wysokości zarobków po uzupełnieniu kwali­fikacji zawodowych. Młodzież z rodzin chłop­skich i robotniczych (zwłaszcza synowie i córki robotników niewykwalifikowanych) gotowa jest zadowolić się znacznie niższym wynagrodzeniem za pracę. Tak np. dla więcej niż co trzeciej oso­by (uczestników ankiety prasowej), której oj­ciec jest chłopem lub robotnikiem bez kwalifi­kacji, pożądana wielkość miesięcznego zarobku (dochodu) nie przekracza 3 tys. zł, natomiast wśród wywodzących się z rodzin inżynierów lub lekarzy — dla mniej niż co czwartej osoby.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.