SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU

Sposób spędzania wolnego czasu przez mło­dzież zależy nie tylko od indywidualnych zainte­resowań i obiektywnych możliwości jego „zago­spodarowania”, ale także od stylu i mody panu­jącej w danym środowisku. Należy odróżnić naj­częściej występujące sposoby spędzania czasu wolnego od sposobów ulubionych. Te dwie ka­tegorie nie pokrywają się. Są one ponadto zróż­nicowane ze względu na miejsce zamieszkania, płeć, poziom wykształcenia itp. Z badań wielo­letnich wynika, że np. książka jest wymieniana jako najczęstszy sposób spędzania czasu wolne­go przez ponad 80% uczniów szkół zawodowych średnich i zasadniczych, ale jako ulubiony spo­sób — tylko przez 31,8%. Częstość występowa­nia poszczególnych sposobów wypełniania czasu wolnego przez młodzież 16—19-letnią ze szkół średnich i zasadniczych układa się według na­stępującej kolejności: książka, kino, czasopisma, radio, telewizja, sport, turystyka, teatr.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.