SPOŚRÓD BADANYCH

Ci spośród badanych, którzy w pogrudnio- wym okresie dostrzegają proces przemian poli­tycznych, zapytywani byli następnie: „Czy pro­ces ten przebiega sprawnie, czy też napotyka opory?” Uzyskane wyniki świadczą o silnym zróżnicowanym głosów w tej kwestii. Spośród, czynników różnicujących ocenę największą rolę odgryw.a wiek (przy czym występują tu znacz­ne wahania w zależności od kategorii wieku) oraz wykształcenie (wyższe wykształcenie idzie- w parze z bardziej wnikliwą oceną procesu przemian politycznych). Jeśli brać pod uwagę poziom zarobków, to najniższy wskaźnik do­strzegających trudności realizacji pogrudnio- wych zmian politycznych występuje w kategorii zarabiających do 1500 złotych, najwyższy — w grupie młodych pracowników o miesięcznych dochodach w granicach 2100—2500 złotych.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.