STARSI WIEKIEM

Dlaczego jednak starsi wiekiem następcy są bardziej tradycjonalni w tym względzie? Nasu­wają się dwie możliwości interpretacji tego zja­wiska. Po pierwsze, wraz z wiekiem i dojrza­łością społeczną wzmagają się niewątpliwie praktycyzm i rutyna w traktowaniu pracy w gospodarstwie, a równocześnie pojawiają się wątpliwości, czy trud, jakiego wymaga kończe­nie szkół zawodowych, istotnie opłaca się w go­spodarstwie chłopskim. Źródłem sceptycyzmu i niechęci do studiowania rolnictwa jest chyba także fakt przedłużającego się ponad rozsądne granice oczekiwania na samodzielność w pro­wadzeniu gospodarstwa. Nie należy wykluczać i takiej możliwości, iż przeciągający się poza granice 30 lat okres „terminowania u boku oj­ca” może powodować nie tylko zrozumiałe znie­chęcenie, lecz również zanik młodzieńczej ini­cjatywy, a także osłabienie skłonności do akcep­tacji nietradycyjnych wzorów zachowań spo­łecznych.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.