STOSUNEK DO PRACY

Wśród wielu czynników, kształtujących posta­wy młodych pracowników wobec wykonywanej przez nich pracy zawodowej wyróżnić należy przede wszystkim: charakter czynności zawodo­wych, poziom wykształcenia, możliwości awansu w wykonywanym zawodzie oraz sytuację ro­dzinną pracownika. W złożonym procesie doj­rzewania społecznego młodzieży szczególną ro­lę odgrywa pierwsza praca zawodowa. Konfron­tacja wyobrażeń wyniesionych z domu i szkoły z realiami środowiska pracowniczego decyduje zarówno o późniejszej aktywności produkcyjnej pracownika, jak też o jego osobistej satysfakcji zawodowej. Jaki jest wpływ pierwszych doświadczeń za­wodowych na stosunek młodzieży do pracy? Jakie cechy formuje u młodzieży praca produk­cyjna?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.