SZKOŁY WIEJSKIE

Jak wy­nika z ustaleń Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnic­twa PAN (badania pod kierunkiem M. Kozakie­wicza), dzieci z rodzin pracowników umysło­wych osiągają na ogół wyższe wyniki w nauce niż z pozostałych środowisk, niezależnie od tego, czy mieszkają i uczą się na wsi czy w mieście. Szkoły wiejskie odznaczają się najniższym po­ziomem nauczania, największym odpadem i naj­większym odsetkiem uczniów opóźnionych w rozwoju. Różnice w poziomie wiedzy szkolnej uczniów szkół podstawowych na wsi i w mie­ście stanowią pierwszą przeszkodę dla młodzie­ży wiejskiej w jej dążeniu do dalszego kształce­nia się. Działanie tego czynnika zdaje się najsil­niej wpływać na społeczną selekcję u progu szkolnictwa średniego. Szkoły średnie mieszczą się z reguły w miastach. Ze szczegółowych obli­czeń wspomnianej już placówki badawczej wy­nika, iż posyłanie dziecka do szkoły bez inter­natu pociąga za sobą roczny wydatek rodziców w granicach 5 do 10, a nawet 15 tys. złotych.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.