TEORETYCZNE PRZESŁANKI

Jakie są teoretyczne przesłanki owej rewo­lucji kulturalnej, w której funkcja promotora ma przypaść młodzieży? Reich wyróżnia trzy typy świadomości społecznej. Cechą charakte­rystyczną pierwszego, który uosabiali XIX-wie- czm farmerzy lub rzemieślnicy, było indywidu­alne dążenie jednostki do osiągnięcia życiowe­go sukcesu. Świadomość drugiego typu pojawia się już w rozwiniętym społeczeństwie kapita­listycznym, wraz z potężnym systemem iego biurokracji. W tym systemie człowiek podlega silnej, rujnującej przedwcześnie jego siły, presji konkurencji, dążeniu do władzy, do poprawy społecznego statusu oraz presji narzuconych z zewnątrz wzorów konsumpcji. Przeciwstawić się tej zniewalającej jednostkę sytuacji może do­piero świadomość trzeciego typu.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.