U ŹRÓDEŁ RÓŻNIC

U źródeł wszel­kich regionalnych różnic i osobliwości w dekla­rowanych poglądach i postawach tkwią bowiem przede wszystkim odrębności warunków obiek­tywnych, w jakich wypadło wzrastać, uczyć się i pracować różnym zbiorowościom młodych lu­dzi. Mimo szybkiego tempa wyrównywania śro­dowiskowych warunków bytowania, odrębności te wciąż jeszcze istnieją. Jak młodzież ocenia wydarzenia dokonujące się w wyniku zmiany kierownictwa polityczne­go w naszym kraju? Czy traktuje je jako nowy jakościowo etap rozwoju? Opinie na ten temat pochodzą głównie z badań nad młodzieżą pra­cującą w miastach, dokonanych w lipcu i sierp­niu 1971 r. na zlecenie Zakładu Badań nad Mło­dzieżą WSNS w reprezentacyjnej zbiorowości 1408 pracowników w wieku 18—31 lat, zatrud­nionych w gospodarce uspołecznionej. Wyko­rzystano również dla porównania wyniki ankie­ty prasowej „Młodzi 1971”.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.