W CHARAKTERZE DOROBKU

Rozpatrywana w całokształcie swego dorobku empirycznego socjologia młodzieży krajów so­cjalistycznych wyróżnia się na ogół korzystnie na tle przeważających tendencji światowych. Zawdzięcza to twórczemu zastosowaniu do ba­dań szczegółowych metodologii marksistowskiej, a przede wszystkim konsekwentnemu rozpatry­waniu zjawisk i procesów świadomościowych w ścisłym związku z historycznym i ekonomicz­nym podłożem, na jakim one zachodzą. Na do­bro, w większości młodych stażem, badaczy za­pisać należy również odrzucenie wszelkich jed- noczynmko wych i jednostronnie „kulturowych” interpretacji oraz coraz szersze stosowanie me­tod integrujących doświadczenia specjalistów rożnych dyscyplin w problematyce młodzieżo­wej.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.