W KILKU ZAKŁADACH

Badania w kilku warszawskich zakładach przemysłu metalowego wykazują, że szkolnym wykształceniem zawodowym legitymuje się od 50% do 72,3% robotników w wieku 16—21 lat; natomiast dla robotników w wieku ponad 35 lat wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 20,5% . Według cytowanego już Powszechnego przeglą­du kwalifikacji wśród 566 tys. pracowników podstawowych resortów przemysłowych w wie­ku do 25 lat najliczniejszą grupę (46,3%) stano­wili w 1970 r. absolwenci szkół zawodowych; dyplomy szkół średnich posiadało 21,6%, nato­miast 30,8% — ukończyło tylko szkołę podsta­wową . W jakim zakresie podane wskaźniki wy­kształcenia dadzą się odnieść do całej generacji wychowanków Polski Ludowej? Reprezenta­tywne wyniki badań obejmują jedynie trzy pierwsze roczniki interesującej nas populacji.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.