W PIERWSZYM WYPADKU

W pierwszym wypadku rodzice są reprezento­wani zaledwie w około 10%, zaś następcy — w około 35%, natomiast w drugim — proporcje ulegają odwróceniu. Powstaje więc niebagatel­ne pytanie: komu wierzyć — rodzicom czy na­stępcom? Wydaje się, że jeśli chcemy mieć naj­bardziej zbliżoną do prawdy ocenę kwalifikacji, jakimi legitymować się będą rolnicy wkraczają­cy w rolę samodzielnych gospodarzy w najbliż­szych latach, to musimy bardziej jednak zawie­rzyć następcom niż rodzicom.Jeżeli weźmiemy pod uwagę absolwentów SPR-ów, to skromniejsze przewidywania na­stępców niż rodziców znajdują potwierdzenie w fakcie, że aktualnie uzyskane przygotowanie na tym poziomie w powiecie kazimierzowskim ma ponad 16% następców (a przewiduje 35%), na­tomiast w złotoryjskim odpowiednie wskaźniki kształtują się jak 8,6 do 18,8.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.