WIARA WE WŁASNE SIŁY

Warto przy tym podkreślić, że zarówno w pierwszej, jak zwłaszcza w drugiej zbiorowości więcej niż połowa ogółu badanych wyraża pogląd, iż w realizacji swych planów li­czyć może głównie na własne siły. Oprócz rodzi­ców i zakładu pracy gwarantem realności ambit­nych planów młodzieży okazuje się również współmałżonek, a także, chociaż znacznie rza­dziej — organizacja młodzieżowa, przeważnie ZMS lub inna społeczno-polityczna. W tej ostat­niej kategorii wymieniana jest najczęściej orga­nizacja partyjna i związkowa. Przytoczone licz­by dają podstawę do stwierdzenia, iż w okresie decydującym dla stabilizacji życiowej w społe­czeństwie dorosłych, obok tradycyjnego oparcia w domu rodziców, młodzi wskazują jako na rze­czywistego lub potencjalnego orędownika ich interesów i planów głównie na uspołeczniony zakład pracy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.