WPŁYW NA PRZYROST NATURALNY

Jaki wpływ na przyrost naturalny ludności mają przedstawione wyżej skłonności młodych kobiet i mężczyzn do wcześniejszego zawierania małżeństw? W ostatnich latach liczba urodzeń zaczęła wyraźnie wzrastać. O ile w 1967 r. wy­nosiła ona 520 tys., to w 1970 r. osiągnęła poziom prawie 546 tys., zaś w 1973 r. — 607 tys. Prze­widuje się, że ta tendencja trwać będzie do ok. 1977 r., w którym urodzi się maksymalna licz­ba dzieci. W miarę zmniejszania się liczebności roczników młodych kobiet z wyżu demograficz­nego liczba urodzeń będzie stopniowo spadać.W ubiegłym pięcioleciu odsetek dzieci uro­dzonych przez kobiety w wieku 15—29 lat stale się zwiększał; w 1966 r. wynosił on 70,1%, zaś w 1970 r. już 75,3%. W miastach wzrósł on w tym czasie z 74,7% do 78,7%, natomiast na wsi — z 66,7% do 72,4% ogólnej liczby urodzeń.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.