WŚRÓD PRZYCZYN ZGONÓW

Wśród przyczyn zgonów najpoważniejszą gru­pę stanowią wypadki drogowe, utonięcia, samo­bójstwa itp. Przyczyny tego typu występują częściej w starszych grupach młodzieży; w wie­ku 10—14 lat stanowią one 41% ogółu stwierdzo­nych zgonów, w wieku 15—19 lat dochodzą do 55%, a w wieku 20—24 lat stanowią już 61% ogółu zgonów, wykazując w ostatnich latach ten­dencję wzrostu. W ubiegłym dziesięcioleciu wyraźnie zmniej­szyła się wśród młodzieży umieralność z powo­du gruźlicy, co jest niewątpliwie rezultatem ma­sowych akcji leczniczych i profilaktycznych. Stosunkowo wyższą umieralność z tego powodu notuje się na wsi. W tym samym okresie niepo­kojąco wzrasta natomiast liczba przypadków chorób wenerycznych wśród ogółu ludności, w tym szczególnie wśród młodzieży.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.