WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI

Z analizy tego zjawiska wyciągnięto wnio­ski. W roku 1973 powołano 723 zbiorcze szko­ły gminne. Wyposażono je w pomoce naukowe i kwalifikowaną kadrę nauczycielską. Mimo trudności różnego rodzaju, szkoły te zdały po­myślnie egzamin, okrzepły organizacyjnie, a zdobyte doświadczenia pozwoliły w następnym ro­ku rozszerzyć tę formę kształcenia. Ta wielka reorganizacja po raz pierwszy stworzyła warun­ki upowszechnienia wykształcenia średniego na wsi.Kierunki, w jakich kształci się młodzież, nie w pełni odpowiadają bieżącym i perspektywicz­nym potrzebom gospodarki narodowej. Niepra­widłowość ta wyraża się w braku synchroniza­cji między zapotrzebowaniem na określone za­wody a strukturą kształcenia zawodowego w na­szym kraju. Zarysowuje się również kryzys form kształcenia młodzieży wiejskiej do pracy w rolnictwie. Zmniejsza się stałe liczba młodzie­ży przygotowywanej w systemie szkolnym do zawodu rolnika.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.