WYDZIELONE GRUPY

W badaniach wydzielo­no następujące grupy: nie przejawiająca dążno­ści migracyjnych (31,81%); przejawiająca lekką skłonność do opuszczenia wsi (23,83%); ujawnia­jąca poważne dążenia migracyjne (18,70%) i bar­dzo silne skłonności w tym kierunku (25,62%).Częściej spotykane jest wszakże podejście do problematyki migracyjnej od strony trudności adaptacyjnych, jakie napotykają młodzi wy­chodźcy ze wsi. Jednak tego typu ekspertyzom można by wytknąć zarówno ograniczenie uwagi badawczej głównie do technologiczno-organiza- cyjnych aspektów procesu adaptacji, a pomija­nie szerszego kontekstu, w jakim następuje kon­frontacja treści kulturowych reprezentowa­nych przez każde środowisko, jak też skłonności do traktowania adaptacji jako jednostronnego przejmowania przez przybyszów wartości i wzorow zachowań obowiązujących w mieście.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.