WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANALIZY

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej ostat­nio przez GUS i Międzyuczelniany Zakład Ba­dań nad Szkolnictwem Wyższym, wśród 155 932 studentów studiów dziennych roku aka­demickiego 1969/70 przeciętny czas zużywany na: sen, posiłki, zabiegi higieniczne, życie towa­rzyskie, czytelnictwo prasy i książek, zakupy, roboty domowe itp. stanowi około 98 godzin (ponad 39%) tygodniowo. Kolejno najwięcej cza­su pochłaniają studentom: zajęcia uczelniane (ponad 33 godziny tygodniowo, a więc około 20% ogólnego budżetu czasu), nauka własna (ponad 19 godzin tygodniowo), przejazdy związane z za­jęciami uczelnianymi (ponad 7 godzin tygod­niowo), rozrywki kulturalne i sport (prawie 7 godzin). Na działalność społeczno-polityczną studenci przeznaczają średnio około 3 godzin tygodniowo, przy czym blisko 48% ogółu nie uczestniczy w pracach organizacji społeczno-po­litycznych wyższych uczelni.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.