ZAANGAŻOWANIE MŁODYCH

Związ­ki pomiędzy treścią kultury a stopniem społecz­nego zaangażowania młodych wskazują bowiem na zakłócenia w międzygeneracyjnym procesie przekazu norm i wartości. Zjawisko to M. Mead określa mianem „luki pokoleniowej”. Ze wzglę­du na różnorodność środowisk i okres, w którym przebiega socjalizacja młodego pokolenia, autor­ka wyodrębnia trzy typy kultur. Są to typy tzw. kultury postfiguratywnej, koofiguratywnej i prefiguratywnej. Kultura postiiguratywna to w gruncie rzeczy chłopska kultura tradycyjna. Młoda generacja kształto­wała się wtedy bez zakłóceń na wzór i podobień­stwo rodziców. Z braku konkurencyjnych wzo­rów życiowego sukcesu, w warunkach dość da­leko posuniętej izolacji środowiska wychowaw- ; czego, dzieci z reguły kopiowały drogę życiową swoich rodziców.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.