ZAINTERESOWANIE MŁODZIEŻY

Traktując „oczekiwania” jako wskaź­nik przyszłych „zachowań”, autorzy stwierdza­ją różnice w „strukturze oczekiwań” między młodą a starszą generacją pracowników prze­mysłu. W konkluzji zaś piszą: „Zainteresowania młodzieży nie popadają jednak w konflikt z in­stytucjami społecznymi, przeciwnie — oczeki­wania, aspiracje i wzory zachowań są całkowi­cie zgodne z interesami społeczeństwa socjali­stycznego. Oczekiwania młodzieży wyrażają dy­namikę społeczeństwa socjalistycznego” .Otóż wydaje się, że cytowane stwierdzenie nie wynika z wcześniej podanej przesłanki i zawiera pewną sprzeczność, której eliminacja pozwoliła­by, być może, pchnąć naprzód sprawę metodo­logii badań nad rolą młodzieży w procesie prze­mian socjalistycznych. Poszukiwanie wyjścia z antynomii:  młodzież ma wyższe aspi­racje (czytaj: jest potencjalnie bardziej nowa­torska) i równocześnie nie powoduje to sytuacji konfliktowej w instytucjach — prowadzić musi jak sądzę, do bardziej dialektycznego ujęcia pro­blemu.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.