ZASADNICZE MECHANIZMY

W wyniku badań te­renowych ustalono (1967), że sposób gospodaro­wania 84% młodych rolników jest inny niż ich ojców . W świetle pamiętników Moje pierwsze kroki w gospodarstwie (1967) okazało się, że dwie trzecie synów rolników pragnących mo­dernizować gospodarstwo napotyka opór ze strony własnych ojców, a tylko jedna trzecia ma ich poparcie .Jakie są zasadnicze mechanizmy psychospo­łeczne wprowadzania innowacji w rolnictwie? Wydaje się, że decydujący wpływ wywiera tu odmienność warunków, w jakich wychowuje się młode pokolenie. Znalazło się ono pod presją nowości płynących ze świata, propagujących mo­del rolnictwa nowoczesnego, maksymalnie efek­tywnego ekonomicznie. Prasa fachowa, wydaw­nictwa książkowe, radio, telewizja, szkolenie szkolnictwo, wystawy rolnicze i wycieczki do przodujących ośrodków kształtują przede wszy­stkim profil zawodowy najaktywniejszych mło­dych rolników.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.