ZASADNOŚĆ USTALEŃ

Nie kwestionując bynajmniej zasadności tych i podobnych ustaleń, można przypuszczać, że nie wyczerpują one tak ważkiej socjologicznie pro­blematyki studenckich wystąpień. Jeśli tak jest istotnie, jeśli dominujący nurt zachodniej socjo­logii młodzieży konsekwentnie unika konfron­tacji postaw i zachowań społeczno-politycznych z istniejącym stanem struktur i zasad ustrojo­wych, to jest to wyraz raczej uprzedzeń lub pre­ferencji ideologicznych — niż niedojrzałości me­todologicznej, braku kadr lub środków finanso­wych na bardziej pogłębione badania.Unikając tematów, które prowadziłyby, tą czy inną drogą, do ujawniania sprzeczności spo­łecznych i postulowałyby określone zmiany strukturalne, działający w zachodnim kręgu kul­turowym socjologowie młodzieży i wychowania podejmują w badaniach przede wszystkim moty­wacyjną problematykę wyboru zawodu przez uczniów, akcentując przy tym funkcjonowanie mechanizmów adaptacyjnych szkoły i domu ro­dzinnego .

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.