ZASIĘG OŚWIATY SZKOLNEJ

W tym samym czasie stosunek stu­dentów do ogółu ludności wzrósł przeszło sied­miokrotnie. Przed wojną wykształcenie w zakre­sie 7 klas szkoły podstawowej lub równorzędne uzyskiwało około 25% młodzieży. Obecnie przez ośmioletnią szkołę podstawową przechodzi około 90%, przy czym dodać należy, że bez ukończo­nej szkoły podstawowej wkracza w życie około 7—8% młodych obywateli, a około 3% kończy ją w systemie oświaty dla pracujących. Znacznie wzrosła zbiorowość uczącej się mło­dzieży w wieku 18—24 lat. Najlepszym wskaźni­kiem postępu w tej dziedzinie jest fakt, że li­czebność młodzieży tej kategorii wieku w ciągu minionych 10 lat wzrosła o 44,0%, a uczącej się w tym wieku — 2,8 raza. Odsetek ogółu mło­dzieży z wymienionych roczników objętych na­uką wzrósł więc z 11,4% do 21,8%, z tym że w poszczególnych latach tempo wzrostu nie było równomierne.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.