ZAWIERANIE MAŁŻEŃSTWA

Młodzi wstępują w związki małżeńskie naj­częściej w wieku 20—24 lat. Małżeństwa zawar­te przez osoby w tym wieku stanowią blisko po­łowę wszystkich nowo zawartych małżeństw. Najmłodsze kobiety (15—19 lat) wstępują w związki małżeńskie niemal dziesięciokrotnie czę­ściej niż mężczyźni w tym przedziale wieku. Wynika to częściowo z faktu ustalenia dla kobiet dolnej granicy wieku matrymonialnego na niż-. szym poziomie niż dla mężczyzn, a częściowo z różnic kulturowych. Na Węgrzech i w NRD, gdzie dolna granica wieku matrymonialnego zo­stała ustalona prawie na identycznym poziomie dla obu płci bądź też całkowicie zniesiona, czę­stość zawierania małżeństw w grupie wieku 15—19 lat jest wśród kobiet 4—6 razy większa niż wśród mężczyzn. Wczesne zamążpójście ko­biet występuje u nas znacznie częściej niż w obydwu wymienionych krajach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.