ZBIOROWOŚĆ NASTĘPCÓW

Zbiorowość następców można rozpatrywać jako w wyraźnej większości prze­konanych orędowników dopuszczenia do gospo­darstwa społecznych usług produkcyjnych — w ograniczonym jednak zakresie. Równocześnie jest wśród nich ponad trzykrotnie mniej skraj­nych indywidualistów, którzy dążą do anachro­nicznego dziś ideału samowystarczalności go­spodarstwa — z drugiej zaś strony — najmniej zwolenników maksymalnego korzystania ze spo­łecznych maszyn. Co się kryje za takim ukła­dem preferencji?Okazuje się, że stosunek młodych do społecz­nej własności i użytkowania uspołecznionych środków produkcji w gospodarstwie chłopskim wykazuje silny związek z tym, czy i w jakich rozmiarach gospodarstwo rodziców następcy ko­rzysta z najmu uspołecznionego sprzętu trak­torowego.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.