ZE SZCZEGÓLNĄ SIŁĄ

Uderza to ze szczególną siłą w zestawieniu zwolenników częściowego powiązania ze społecznymi usługa­mi produkcyjnymi: w pierwszym i drugim po­wiecie stanowią oni około 65% ogółu. Natomiast słabiej występuje wskazana prawidłowość przy porównaniu liczebności orędowników zarówno skrajnego indywidualizmu, jak i maksymaliza­cji usług uspołecznionych. Następcy z Kazimie­rzy Wielkiej prezentują niemal dwukrotnie sil­niej niż starsi rolnicy z tego powiatu skłonności skrajnie indywidualistyczne w podejściu do go­spodarowania; odwrotnie zachowują się następ­cy ze Złotoryi, ujawniający silniejsze dążenie do maksymalizacji związków gospodarstwa z sy­stemem społecznych usług produkcyjnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.