ZGODNOŚĆ Z KWALIFIKACJAMI

Młodzież zatrudniona na stanowiskach wy­kwalifikowanych robotników wykazuje najwyż­szą zgodność pomiędzy kwalifikacjami, w jakie szkoła wyposaża swych wychowanków, a wy­maganiami pracodawcy. Jednakże bardziej wni­kliwy wgląd w realia pierwszej pracy zawodo­wej absolwentów zasadniczych szkół zawodo­wych nie daje i tutaj zbytniego powodu do optymizmu. Wskazują na to badania Mirosława Nowickiego nad absolwentami ZSZ, podejmują­cymi w latach 1964—65 pracę w zawodzie toka­rza i ślusarza w warszawskich zakładach pracy. Autor pisze m.i;n.: „Analiza treści pracy wykwa­lifikowanych robotników — absolwentów ZSZ, zatrudnionych w wydziałach o wielkoseryjnej masowej produkcji —uprawnia do stwierdze­nia, że działalność produkcyjna tych absolwen­tów w zdecydowanej większości wypadków wy­maga zaledwie znikomej części ich wiadomości umiejętności zawodowych” .

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.