ZMIANY DEMOGRAFICZNE

Polska jest społeczeństwem młodym. Połowa ludności naszego kraju nie przekroczyła trzy­dziestu lat. Według stanu z grudnia 1973 r. osoby w wieku 16 29 lat stanowią zbiorowość przekraczającą 8 milionów 572 tysiące obywa­teli . Tak więc średnio co czwarty Polak mieści się w statystycznej kategorii społecznej — mło- dziezy. Wprawdzie udział tych roczników był nieco wyższy bezpośrednio po wojnie (27,7% w 1950 r.) wskutek^ nierównomierności, z jaką dotknęły poszczególne roczniki wojenne straty biologiczne, jednak od 1960 r. notujemy syste­matyczny wzrost liczebności młodzieży w ogól­nej strukturze ludności kraju. Zjawisko to nie bez powodu określono mianem wyżu demogra­ficznego. Czy jednak wyż może być rozpatry­wany — jak usiłowano to uczynić w latach sześćdziesiątych — jedynie poprzez pryzmat problemów zatrudnienia i oświaty, a więc — konieczności budowy nowych miejsc pracy, no­wych szkół i mieszkań?

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.