ŹRÓDŁO KŁOPOTÓW

Źródłem często nieprzezwyciężalnych kłopotów, jakie napotyka dziś każdy, kto prag­nie dokonać całościowej rekonstrukcji profilu duchowego poszczególnych roczników młodzie­ży, jest przede wszystkim jednostronność zainte­resowań badawczych w przeszłości. Obowiązu­jące przez szereg lat hołdowanie skrajnie adap­tacyjnym koncepcjom wychowawczym i meto­dologicznym sprawiło, iż badacze interesowali się głównie tym, jak skuteczniej przystosować młodzież do warunków panujących w szkole czy zakładzie pracy. Natomiast niewiele uwagi po­święcali problematyce szerzej pojętych aspira­cji młodych, a zwłaszcza nowym wartościom, jakie oni wnoszą lub mogliby wnieść do rozwo­ju społeczeństwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.