ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE I PRZYROST NATURALNY

Dopiero od 1966 roku, w związ­ku z wchodzeniem w wiek matrymonialny ko­biet i mężczyzn, urodzonych w okresie „wyżu demograficznego”, następuje znaczny przyrost nowożeńców. W 1970 r. liczba ich przekroczyła 280 tys., zaś w 1973 r. — 314,5 tys. W ostatnich latach niemal cały „przyrost” nowych małżeństw stał się udziałem młodzieży w wieku do 29 lat. Dzięki temu, procentowy udział małżeństw za­wieranych przez osoby w tym wieku w ogólnej liczbie zawieranych małżeństw wzrósł wśród mężczyzn z 76,2% w 1966 r. do 81,2% w 1970 r. i ponad 84% w 1973 r., wśród kobiet zaś odpo­wiednio — z 85,9% do 89% i 90,3%. Ponieważ roczniki „wyżowe” będą nadal zwiększać szere­gi uprawnionych do zawierania małżeństw, na­leży się liczyć z dalszym wzrostem odsetka no­wożeńców rekrutujących się spośród tej kate­gorii młodzieży.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.